MENI

21. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

19.9.2007. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верификовање записника са 20. сједнице, одржане дана, 30.08.2007. године;
 2. Приједлог закона о спорту у Босни и Херцеговини предлагач Савјет министара БиХ (Поступак у надлежној комисији, члан 110. Пословника Дома);
 3. Приједлог закона о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ, (Усаглашеност са Уставом БиХ, правним  системом, члан 103. Пословника  Дома);
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ, (Поступак у надлежној комисији, члан 110. Пословника Дома);
 5. Остала питања:
  ·        Захтјев за аутентичним тумачењем члана 3. став (2) Закона о јединственом матичном броју, ("Службени гласник БиХ",број: 32/01), подносилац захтјева Федерално министарство унутрашњих послова;
  ·        Захтјев за аутентичним тумачењемчлана 48. Закона о раду у институцијама БиХ,("Службени гласник БиХ", број: 26/04,7/05 и 48/05), подносилац захтјева  Спољнотрговинска комора БиХ;
  ·        Захтјев за аутентичним тумачењемчлана 3. став (1) и члана 10. Закона о финансирању политичких партија, ("Службенигласник БиХ",број: 22/00), подносилац захтјева Општинско вијеће Општине Стари Град Сарајево;