MENI

25. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

4.12.2007. 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika sa 24. sjednice, održane dana, 07.11.2007.;
  2. Prijedlog zakona o denacionalizaciji, predlagatelj Vijeće ministara BiH, (Usuglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sustavom i načela, članci 103. i 104. Poslovnika doma);
  3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, predlagatelj  Povjerenstvo za promet i komunikacije,(Usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom, članak 103. Poslovnika doma);
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona na dodatnu vrijednost, predlagatelj zastupnik Branko Dokić, (Usuglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sustavom, članak 103. Poslovnika doma)
  5. Ostala pitanja:
    -          Zahtjev Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za vjerodostojnim tumačenjem odredbe  članka 15. Zakona o VSTS BiH, (Razmatranje zahtjeva sukladno  članku 137. stavak (4) (5) i (6) Poslovnika Doma);