MENI

39. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

30.4.2008. 9:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 38. сједнице  одржане  21.04.2008. године;
  2. Предлог закона о лијековима и медицинским средствима, предлагач: Савјет министара БиХ (Поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ, предлагачи: посланици Шефик Џаферовић, Нико Лозанчић и Милорад Живковић (Поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ (Поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом матичном броју, предлагач: Савјет министара БиХ (Поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ (Поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  7. Предлог оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у БиХ,предлагач: Савјет министара БиХ (Поступак у надлежној комисији у складу с чланком 110. Пословника Дома).