MENI

42. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

27.5.2008 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 40. i 41.sjednice održanih 10.5.2008. godine i 12.5.2008. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog Okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (Postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta,evidenciju i razmjenu podataka BiH, predlagač:Vijeće ministara BiH (Postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH, predlagač:Vijeće ministara BiH (Postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma).
 6. Ostala pitanja:
  -          Razmatranje Informacije o radu Tužilaštva BiH za 2007. godinu (Usaglašavanje zaključaka o Informaciji u skladu sa dopisom Doma od 15.4.2008. godine);
  -          Izvještaj o radu Centralne izborne komisije BiH za 2007. godinu ( Razmatranje Izvještaja u skladu sa članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 334. tačka c) Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 63a/04 i 60/06) podnosilac: Uprava za indirektno  oporezivanje BiH (Odlučivanje o jasnoći pravne norme u skladu s članom 137. stav (4) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 102. Zakona o policijskim službenicima BiH („Službeni glasnik BiH“br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 i 58/06) podnosilac: Granična policija BiH (Odlučivanje o jasnoći pravne norme u skladu s članom 137. stav (4) Poslovnika Doma);
  -          Razmatranje teksta Prijedloga izmjena i dopuna člana 137. Poslovnika Doma (Prijedlog Ustavnopravne komisije s 39. sjednice).