MENI

47. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

27.8.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 46. sjednice održane 24.7.2008. godine ;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima BiH, predlagač: poslanik Beriz Belkić (Postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona flaširanim pitkim vodama BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (Postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  4. Ostala pitanja:
    -          Razmatranje inicijative o organizovanju informativne sjednice o problemu korupcije i organizovanog kriminala ( Dogovor o organizaciji informativne sjednice u skladu s dopisom Komisije broj: 01/1-50-1-1-45/08  od 10.jula 2008. godine);