MENI

48. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

2.9.2008. 13:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 47. сједнице одржане 27.08.2008. године ;
  2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, предлагач: посланик Бранко Докић (Усклађеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  3. Предлог Савјета министара за именовање члана Комисије за концесије Босне и Херцеговине, (Разматрање приједлога у складу са чланом 41. став (2) Пословника Дома).