MENI

50. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

22.9.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 49. sjednice održane 9.9.2008. godine ;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, predlagač: poslanik Jerko Ivanković Lijanović (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
  3. Godišnji izvještaj o napretku, Ureda kordinatora za reformu javne uprave, (Praćenje provođenja Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave), (Razmatranje izvještaja u skladu s članom 41 stav (2) Poslovnika Doma, u vezi s dopisom Kolegija broj: 01-50-20-64/08 od 5. 9.2008. godine).