MENI

55. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

12.11.2008. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 54. сједнице Комисије одржане 30.10.2008. године;
  2. Предлог закона о заштити и добробити животиња, предлагач: Савјет министара БиХ, (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
  3. Остала питања:
    -          Захтјев Уставног суда за изјашњењем о Захтјеву за оцјену уставности члана 13. Закона о Суду БиХ, подносилац захтјева: посланик Милорад Живковић, (Разматрање захтјева у складу с чланом 41. став (1) тачка г) Пословника Дома);
    -          Захтјев Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за вјеродостојним тумачењем одредбе члана 15. Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ. (Разматрање захтјева у складу с чланом 137. став (4) Пословника Дома).