MENI

59. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

22.12.2008 12:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika  58. sjednice Komisije, održane 15.12.2008. godine;
  2. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, predlagač: Predsjedništvo BiH (usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o unutrašnoj i pomorskoj plovidbi, predlagač: Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
  4. Prijedlog zakona o genetski modificiranim organizmima, predlagač: Vijeće ministara BiH, (postupak u nadležnoj komisiji u skladu sa zaključkom Doma)
  5. Prijedlog zakona o državnoj imovini BiH , predlagač: poslanik Sadik Bahtić (usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
  6. Ostala pitanja:
    -         Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 7. tačka 2 a) Zakona o slobodnim zonama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 3/02 i 13/03),podnosilac zahtjeva: Federalno ministarstvo trgovine (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 137.stav (4) i (6) Poslovnika Doma);
    -         Akt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 08-05-4411-1/08, od 13.11.2008. godine  (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 41.stav (2) Poslovnika Doma).