MENI

66. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

23.3.2009. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Предлог aмандмана I  на Устав Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисију у складу с чланом 134. став (1) Пословника Дома).