MENI

69. сједницa Уставноправне комисије Предcтавничког дома

23.4.2009. 13:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 68. сједнице Комисије одржане 07.04.2009. године;
  2. Предлог закона о знаковном језику, предлагачи: посланици Бериз Белкић, Милорад Живковић и Нико Лозанчић (усклађеност са Уставом БиХ и правним системом  у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о допунама Закона о порезу на додатну вриједност, предлагач: Клуб посланика СНСД (усклађеност са Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  4. Предлог закона о акцизама БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ (усклађеност са Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  5. Предлог оквирног закона о основама научно истраживачке дјелатности и координацији унутрашње и међународне научно истраживачке сарадње БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  6. Предлог одлуке о приступању измјенама Устава БиХ, предлагач: Клуб посланика СДА (усклађеност са Уставом БиХ, правним системом  и принципиу складу с чланом 103. и 104. Пословника Дома);
  7. Остала питања:
    - Извјештај о раду Правобранилаштва БиХ за 2008. годину (разматрање извјештаја у складу с чланом 41.став (2) Пословника Дома).