MENI

71. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

18.5.2009. 15:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 70. сједнице одржане 11.05.2009. године;
  2. Предлог закона о измјени Закона о министарствима и другим органима управе БиХ, предлагач: Савјет министара БиХ (усклађеност са Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с чланом 103. и 104. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, предлагачи: Екрем Ајановић, Ремзија Кадрић и Адем Хускић (усклађеност са Уставом БиХ, правним системом и принципи у складу с чланом 103. и 104. Пословника Дома);
  4. Предлог закона о забрани дискриминације, предлагач: Савјет министара БиХ (усклађеност са Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);