MENI

72. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

3.6.2009. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 71. сједнице Комисије одржане 18.05.2009. године ;
  2. Предлог закона о знаковном језику, предлагачи: посланици Бериз Белкић, Милорад Живковић и Нико Лозанчић (поступак у надлежној комисији у складу с чланом 110. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику (ускладеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  4. Предлог закона о допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, предлагач: Дом народа Парламентарне скупштине БиХ (ускладеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ (ускладеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  6. Остала питања:
       - Иницијатива посланика Ремзије Кадрића и Адема Хускића (разматрање ииницијативе у складу с чланом 64.став (2) Пословника Дома).