MENI

73. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

22.6.2009 14:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 72. sjednice održane 3.6.2009. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, predlagač: poslanik Denis Bećirević (uskladenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom  i principi u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma); 
  3. Prijedlog zakona o protivminskom djelovanju u BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (uskladenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma); 
  4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  5. Ostala pitanja:
       ·    Godišnji izvještaj VSTV BiH za 2008. godinu (razmatranje Izvještaja u skladu s članom 41.stav (2) Poslovnika Doma).