MENI

76. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

25.8.2009 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 75. sjednice održane 17.7.2009. godine;
 2. Prijedlog Amandmana II. na Ustav BiH, predlagač Klub poslanika SBiH (ustavni osnov i principi, u skladu s članom 133. stav (1) Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH, predlagač poslanik Jerko Ivanković Lijanović (usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o slobodnim zonama, predlagač Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, u skladu s članom 103.  Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa zaključkom Predstavničkog doma sa 58. sjednice održane 22.7.2009. predlagač: Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (usklađenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi, u skladu s članom 103. i 104. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH,predlagač: poslanik Adem Huskić (usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom BiH i principi, u skladu s članom 103.  i članom 104. Poslovnika Doma);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom BiH i principi, u skladu s članom 103.  i članom 104. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama, predlagači: poslanici Sefer Halilović, Vinko Zorić, Mirko Okolić, Šemsudin Mehmedović, Denis Bećirović, Velimir Jukić i Adem Huskić (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma).
 10. Ostala pitanja:
  -   Zahtjev Ustavnog suda BiH za za ocjenom ustavnosti Zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA broj U-5/09 od 17.007.2009. godine;
  -   Zahtjev za autentično tumačenje člana 36. stav (2) i (3) i člana 40. stav (1) Zakona o komunikacijama, podnosilac Regulatorna agencija za komunikacije BiH (Razmatranje zahtjeva u skladu sa članom 137. stav (4) Poslovnika Doma);
  -   Zahtjev za autentično tumačenje člana 11. stav (4) alineja 3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podnosilac Opština Pale (Razmatranje zahtjeva u skladu sa članom 137. stav (4) Poslovnika Doma).