MENI

84. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

13.11.2009 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 83. sjednice Ustavnopravne komisije održane 30.10.2009. godine;
  2. Prijedlog zakona o sprječavanju nereda na sportskim takmičenjima u Bosni i Hercegovini predlagači: poslanici Adem Huskić, Remzija Kadrić i Mehmed Suljkanović (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma );
  3. Prijedlog  zakona о izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
  4. Prijedlog zаkоna о praznicima Bosne i Hercegovine i neradnim danima, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma );
  5. Prijedlog zakona о Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Momčilo Novaković sa Zaključkom Predstavničkog doma sa 63. sjednice održane 4.11.2009. godine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma- rasprava o prijedlogu zakona i podnesenim amandmanima);
  7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sa Zaključkom Predstavničkog doma sa 63. sjednice održane 4.11.2009. godine (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma – rasprava o prijedlogu zakona i podnesenim amandmanima);
  8. Ostala pitanja:
    -       Prijedlog rezolucije o historijskoj vrijednosti i važnosti Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a (25.11.1943.) za državnost Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Denis Bećirović (razmatranje prijedloga rezolucije u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma).