MENI

85. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

2.12.2009. 9:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 84. сједнице Уставноправне комисије одржане 13.11.2009. године;
  2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о измјени Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома).