MENI

88. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

22.12.2009. 9:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 87.сједнице Уставноправне комисије одржане 14.12.2009. године;
  2. Предлог закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза за 2010. годину (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома).