MENI

91. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

1.2.2010 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 90. sjednice Ustavnopravne komisije održane 18.1.2010. godine; 
 2. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obaveznom odmoru mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom saobraćaju, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine – skraćeni zakonodavni postupak - (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovinei pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma); 
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma); 
 4. Prijedlog zakona o obligacionim odnosima, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma); 
 5. Prijedlog zakona o autorskim  i srodnim pravima, predlagač Vijeće ministara BiH (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma); 
 6. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih  i srodnih prava , predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 7. Ostala pitanja:
  -          Prijedlog prečišćenog teksta Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta zakona u skladu sa članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 52. stav (6) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 49/04,19/05,52/05,8/06, 24/06, 70/06), podnosioci: Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Ured za razmatranje žalbi (razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama na osnovu zaključka sa 90. sjednice Komisije);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem pojedinih odredbi Zakona o carinskoj politici  („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 57/04,51/06 i 93/08), podnosioc Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ( razmatranje zahtjeva u skladu sa članom 137. stav (4) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 1. stav (5). Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH", brojevi: 2/04 i 13/03), podnosioc Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ( razmatranje zahtjeva u skladu sa članom 137. stav (4) Poslovnika Doma);
  -          Prijedlog plana rada Ustavnopravne komisije za 2010. godinu (razmatranje prijedloga u skladu sa članom 41. stav (2) Poslovnika Doma).