MENI

94. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

3.3.2010. 14:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 93. сједнице Уставноправне комисије одржане 23.02.2010.;
  2. Предлог закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине предлагач посланик Денис Бечировић (поступак у надлежној комисији у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  3. Остала питања:
    -  Предлог пречишћеног текста Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, (разматрање и утврђивање пречишћеног текста закона у складу са чланом 41. став (1) тачка и) Пословника Дома );
    -  Предлог пречишћеног текста Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини, (разматрање и утврђивање пречишћеног текста закона у складу с чланом 41. став (1) тачка и) Пословника Дома );
    -  Реализација обавезе за утврђивање пречишћених текстова Кривичног закона Босне и Херцеговине, Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине и Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине (разматрање питања у складу са чланом 41. став (1) тачка и) Пословника Дома ).