MENI

98. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

12.4.2010. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 96.  и 97. сједнице Уставноправне комисије, одржаних 01. 04. 2010. године и  06.04.2010. године;
  2. Приједлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине у судским поступцима, број: 01,02-02-5-9/10 од  25. 1. 2010. - предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисији – амандманска фаза, у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-7-11/10 од 28. 1. 2010. - предлагач: Савјет министара БиХ (поступак у надлежној комисији – амандманска фаза, у складу са чланом 110. Пословника Дома);
  4. Остала питања:
    - Захтјев за аутентично тумачење одредаба члана 2. став (1) и члана 9. став (6) Закона о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 24/05) - подносилац: Агенција за осигурање у БиХ, број: 01,02-50-2-1413/09 од 21. 12. 2009., с Мишљењем Савјета министара БиХ број: 05-02-1-372-35/10/ од 12. 02. 2010. (разматрање захтјева у складу са чланом 137. став (4) Пословника Дома).,
    - Захтјев за аутентично тумачење члана 10. став (5) тачке ц) Закона о поштама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 33/05) - подносилац: Агенција за поштански саобраћај  БиХ, број: 01,02-50-2-1394/09 од 15. 12. 2009.године, са Мишљењем Савјета министара БиХ број: 05-02-4097/09 од 25. 02. 2010.године (разматрање захтјева у складу са чланом 137. став (4) Пословника Дома).