MENI

102. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

19.5.2010. 13:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 100. сједнице Уставноправне комисије одржане 29.04.2010. године и Записника 101. сједнице Уставноправне комисије одржане 07.05.2010. године ;
 2. Предлог закона о забрани ношења одјеће која онемогућава идентификацију, број: 01,02-02-9-27/10 од 09.04.2010 године, предлагач посланик Драго Калабић, (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине – поступак у складу са чланом 103. Пословника Дома);
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-5-31/10 од 21.04.2010 године, предлагачи посланици: Златко Лагумџија, Денис Бећировић, Мирјана Малић, Селим Бешлагић и Нермина Заимовић Узуновић (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона – поступак у складу са чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома - прво читање);
 4. Предлог закона о ауторском и сродним правима, предлагач: Савјет министара БиХ број: 01,02-02-2-5/10 од 18.01.2010. године (поступак у надлежној комисији на основу закључка Дома са 77. сједнице оджане 12.05.2010. године -у складу са чланом 110. Посл. Дома);
 5. Предлог закона о колективном остваривању ауторског и сродних права, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине број: 01,02-02-2-4/10 од 18.01.2010. године (поступак у надлежној комисији на основу закључка Дома са 77. сједнице оджане 12.05.2010. године – у складу са чланом 110. Посл. Дома);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-7-11/10 од 28. 1. 2010. - предлагач: Савјет министара БиХ поступак у надлежној комисији на основу закључка Дома са 77. сједнице оджане 12.05.2010. године – у складу са чланом 110. Пословника Дома);
 7. Остала питања:
  - Годишнји извјештај Високог судског и тужилачког савјета за 2009. годину, број: 01,02-03-50-3-646/10 од 07.05.2010. године ( разматранје извјештаја – у складу са чланом 41. став (2) Пословника Дома);
  - Пречишћен текст Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине приређивач текста: Министарство правде Босне и Херцеговине (утврђивање пречишћеног текста закона – поступак у складу са чланом 41. став (1) тачка и) Пословника Дома).