MENI

106. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

8.7.2010. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 105. сједнице Уставноправне комисије;
 2. Предлог закона о измјени Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини, предлагачи посланици: Златко Лагумџија, Денис Бећировић, Мирјана Малић и Селим Бешлагић, број: 01,02-7-43/10 од 15. 06. 2010. године (усклађеност са Уставом и правним системом Босне и Херцеговине – поступак у складу са чланом 103. Пословника Дома);
 3. Предлог закона о парламентарном надзору у области одбране, безбједности и обавјештајно-безбједносних послова, предлагач: Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине, број: 01,022-02-8-45/10 од 25. 06. 2010. године (усклађеност са Уставом и правним системом Босне и Херцеговине – поступак у складу са чланом 103. Пословника Дома);
 4. Предлог закона о измјенама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-5-39/10 од 04.06.2010. године (поступак у надлежној комисији – у складу са чланом 110. Пословника Дома);
 5. Предлог оквирног закона о бесплатној правној помоћи, предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине, број: 01,02-02-3-42/10 од 08.06.2010. године (поступак у надлежној комисији  – у складу са чланом 110. Пословника Дома);
 6. Остала питања:
  - Захтјев за аутентичнo тумачење члана 60. став (2) Закона о храни (Службени гласник БиХ“, бр. 24/04), подносилац: Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине(разматрање захтјева, поступак за аутентично тумачење  - у складу са чланом 137. став (1) Пословника Дома);
  - Захтјев за аутентично тумачење члана 114. став (3) Закона о полицијским службеницима (Службени гласник БиХ“, бр. 27/04, 63/04. 5/06, 33/06, 58/06, 15/06, 15/08, 63/08 и 35/08), подносилац: Гранична полиција Босне и Херцеговине (разматрање захтјева, поступак за аутентично тумачење  - у складу са чланом 137. став (1) Пословника Дома);
  - Захтјев за аутентично тумачење одредаба Закона о лијековима и медицинским средствима (''Службени гласник БиХ'', бр. 58/06), подносилац: Федерално министарство здравства разматрање захтјева, поступак за аутентично тумачење  - у складу са чланом 137. став (1) Пословника Дома);
  - Захтјев за аутентично тумачење члана 22. ст. (2) и (3), члана 44. став (2) тач. б) и ц) и ст. (3) и (4) Закона о спорту у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', бр. 27/08), подносилац: Карате савез Босне и Херцеговине (разматрање захтјева, поступак за аутентично тумачење  - у складу са чланом 137. став (2) Пословника Дома);
  - Допис Агенције за заступање и заштиту ауторских права „Sine Qua Non“, Сарајево, број: 22-50-3-798/10 од 22.06.2010. године, поводом захтјева композитора Ерста Кунца из Швajцарске (разматрање захтјева, поступак у складу са чланом 41. став (2) Пословника Дома);
  - Извјештај о студијској посјети делегације ПСБиХ Бундестагу, Парламенту Саксоније и другим владиним институцијама Савезне Републике Њемачке 07. - 11.06.2010. године         ( примање  на знање поступак у складу с чланом 41. став (2) Пословника Дома).