MENI

108. сједницa Уставноправне комисије Представничког дома

22.7.2010. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 106. сједнице и 107. сједнице Уставноправне комисије;
  2. Иницијатива посланика Дениса Бећировића за разматрање на сједници Представничког дома тачке дневног реда „Извјештај о раду Савјета министара Босне и Херцеговине  у периоду од јануара 2007. године до јуна 2010. године“ (разматрање иницијативе  - у складу с чланом 41. став (2) Пословника Дома);
  3. Захтјев за аутентично тумачење члана 27. став (2) Закона о високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бројеви: 25/04, 93/05 и 48/07), подносилац: Хелсиншки комитет за људска права у Босни и Херцеговини (разматрање захтјева, поступак за аутентично тумачење - у складу с чланом 137. став (2) Пословника Дома);
  4. Захтјев за аутентично тумачење члана 3. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бројеви: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 12/09  ), подносилац: Централна Банка Босне и Херцеговине (разматрање захтјева, поступак за аутентично тумачење - у складу с чланом 137. став (1) Пословника Дома);
  5. Захтјев за аутентично тумачење члана 51. став (5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бројеви: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 12/09  ), подносилац: Канцеларија за разматрање жалби (разматрање захтјева, поступак за аутентично тумачење - у складу с чланом 137. став (1) Пословника Дома).