MENI

Zajednička služba

Sektor za opće poslove

Rukovoditeljica Sektora: Emina Šalinović

U sklopu Sektora za opće poslove postoje sljedeći odjeli:

Odjel pisarnice

Odjel pisarnice raspoređuje prispjelu poštu za radna tijela i službe Parlamentarne skupštine; ažurira adrese članova Parlamentarne skupštine i drugih korisnika; prima i raspoređuje službena glasila, časopise i druge publikacije i dostavlja ih krajnjim korisnicima; trebuje uredski materijal i brine o nabavci potrebnih sredstva za rad Odjela pisarnice i vodi evidenciju o utrošku materijala, te trebuje gotov novac za otpremu pošte u Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Parlamentarne skupštine.

Odjel za radne odnose

Odjel za radne odnose organizira i provodi kadrovsku politiku; objavljuje konkurse za zapošljavanje i obavlja evaluaciju kandidata; koordinira i prati osnivanje komisija za izbor kandidata i obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe komisija; vodi zakonom propisane evidencije o zaposlenim u Parlamentarnoj skupštini; radi na razvojnim programima za profesionalno usavršavanje zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini; organizira edukacije za zaposlene u Parlamentarnoj skupštini; organizira stručna i studijska putovanja zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Parlamentarne skupštine.

Operativno-tehnički odjel

Operativno-tehnički odjel obavlja operativno tehničke poslove Sekretarijata; obavlja daktilografske poslove; ozvučuje sale i tonski snima sjednice domova, komisija i drugih korisnika; montira i rukuje opremom za simultano prevođenje; obavlja videosnimanje plenarnih sjednica i sjednica komisija, te postprodukciju i pripremu snimljenog materijala za arhiviranje;fotokopira originalne tekstove, odnosno matrice, na fotokopirnim mašinama za potrebe Parlamentarne skupštine; snima materijale na kopir-aparatima; vodi evidenciju o fotokopiranim i umnoženim materijalima; brine o tehničkoj ispravnosti, redovnom održavanju i servsiranju mašina za štampanje, kopiranje i plastificiranje; organizira i obavlja prijevoz za službene i protokolarne potrebe; brine o održavanju, ispravnosti i čistoći službenih vozila; vodi evidenciju o vozilima i njihovoj upotrebi; brine o urednom i tehničkom održavanju sala i drugih prostorija Parlamentarne skupštine, njihovom izdavanju drugim korisnicima, te preduzima sve neophodne aktivnosti za njihovo uredno održavanje; vodi neophodnu evidenciju o izdavanja sala; brine o ključevima i sigurnosti prostorija i imovine; dežura za vrijeme sastanaka koji se održavaju u salama Parlamentarne skupštine; brine o obilježavanju prostorija u skladu sa zahtjevima upravitelja zgrade; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i aktima Parlamentarne skupštine.