MENI

Zajednička služba

Sektor za Europsku uniju

Voditelj Sektora: Dejan Vanjek

Sektor za Europsku uniju pruža stručnu podršku zastupnicima i izaslanicima, kao i službama Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, u obavljanju poslova i realizaciji aktivnosti vezanih uz proces integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju; koordinira aktivnosti vezane uz proces europskih integracija s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Vijećem ministara BiH, Direkcijom za europske integracije BiH i drugim institucijama Bosne i Hercegovine, s posebnim naglaskom na planiranje i programiranje zadataka vezanih uz integriranje u Europsku uniju; surađuje sa službama drugih parlamenata, priprema i organizira obuku za novoimenovane članove Parlamentarne skupštine BiH o pitanju našeg zakonodavstva s usporednim iskustvima zakonodavstva u Europskoj uniji; kontinuirano surađuje sa službama drugih parlamenata, priprema informativne i druge materijale bitne za zakonodavni postupak i druge pravne teme; u suradnji sa Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije Parlamentarne skupštine BiH, razmatra i priprema stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština BiH sa stanovišta njihove usklađenosti s europskim zakonima; prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i Europi i pribavlja usporedna iskustva; organizira i koordinira programiranje i provedbu europskih programa i projekata podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; kroz specijaliziranu informativnu djelatnost i obrazovne sadržaje kontinuirano servisira potrebe Parlamentarne skupštine BiH i šire javnosti u području europskih integracija; kontinuirano prati i priprema informacije i dokumentaciju iz područja zakonodavstva Europske unije; priprema stručne analize i mišljenja za domove, povjerenstva i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Europskoj uniji; ostvaruje stalnu suradnju s ustavnopravnim povjerenstvima obaju domova, Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije i Zakonodavno-pravnim sektorom u vezi s razmatranjem materijala, davanjem stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština BiH  sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije; organizacijski i ekspertizom pomaže članovima Parlamentarne skupštine BiH na međunarodnim sastancima i skupovima vezanim uz Europsku uniju; obavlja sve zadatke koji se tiču odnosa s institucijama Europske unije; surađuje i razmjenjuje informacije s nacionalnim parlamentima u Europskoj uniji i njihovim službama; sudjeluje u svim europskim i regionalnim međuparlamentarnim forumima koji se održavaju na razini parlamentarnog osoblja.

U Sektoru za Europsku uniju postoje sljedeći odjeli::

Odjel za europske poslove, koordinaciju i programe podrške Europske unije

Odjel za europske poslove, koordinaciju i programe podrške Europske unije kontinuirano prati aktivnosti Vijeća ministara BiH u području europskih integracija, u cilju redovitog informiranja članova Parlamentarne skupštine BiH; daje savjete članovima Parlamentarne skupštine BiH o postupku praćenja aktivnosti vezanih uz integraciju u Europsku uniju; operativno koordinira aktivnosti s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini u području europskih integracija kontinuiranom razmjenom informacija i zajedničkim planiranjem; ostvaruje stalnu suradnju s ustavnopravnim povjerenstvima obaju domova, Zakonodavno-pravnim sektorom i Zajedničkim povjerenstvom za europske integracije; priprema i usuglašava projektne prijedloge, koordinirajući istodobno proces programiranja i relizaciju europskih programa podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; priprema izvješća o europskim integracijama za potrebe članova Parlamentarne skupštine BiH; pomaže u sastavljanju i formuliranju parlamentarnih stavova, te izradi strateških dokumenata vezanih uz Europsku uniju; pruža podršku u radu Zajedničkom povjerenstvu za europske integracije i njegovom uredu tajnika te drugim povjerenstvima Parlamentarne skupštine BiH tako što daje stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština BiH sa stanovišta njihove usklađenosti s europskim zakonima; za potrebe članova Parlamentarne skupštine BiH koji sudjeluju na sastancima ili skupovima vezanim uz Europsku uniju priprema informacije i koncepte izlaganja

Odjel - Parlamentarni centar za europske integracije
  • Voditelj Odjela:

    Odjel - Parlamentarni centar za europske integracije priprema neovisne, proaktivne i nepristrane informacije o aktualnim političkim i zakonodavnim događanjima u Europskoj uniji; kontinuirano priprema aktualne informacije i dokumentaciju iz područja zakonodavstva; priprema stručne analize i mišljenja za domove, povjerenstva i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Europskoj uniji; u suradnji s drugim službama Tajništva Parlamentarne skupštine BiH, priprema dvotjedni bilten o europskim poslovima; informira širu javnost o aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH u poslovima vezanim uz europske integracije; planira i realizira Akcijski plan komunikacije o europskim poslovima Parlamentarne skupštine BiH; surađuje s Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnicima civilnoga društva i obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, te razvija i realizira informativne i obrazovne programe o europskim integracijama i ulozi parlamenata u njima; administrira i održava parlamentarnu elektroničku bazu podataka o Europskoj uniji; sustavno planira i realizira edukacije o europskim poslovima za službenike Tajništva Parlamentarne skupštine BiH; u suradnji s Knjižnicom Parlamentarne skupštine BiH i Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, kontinuirano radi na obogaćivanju zbirke knjiga, časopisa, publikacija, brošura i drugih materijala tematski vezanih uz institucije, politike i pravo Europske unije u Parlamentarnom centru za europske integracije".