MENI
13.2.2020

Održana 4. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

Na 4. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje i predloženo Domu davanje saglasnosti za ratificiranje:

 • Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu,
 • Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma,
 • Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu.

Komisija je usvojila izvještaje o radu Vijeća ministara BiH za 2017. i za 2018. godinu, u dijelu nadležnosti ove Komisije koje se odnose na sljedeće institucije:

 • Ministarstvo vanjskih poslova BiH,
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, osim u dijelu koji se odnosi na uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme,
 • Ured za veterinarstvo BiH,
 • Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja,
 • Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH,
 • Ministarstvo komunikacija i prometa BiH,
 • Regulatornu agenciju za komunikacije BiH,
 • Agenciju za sigurnost hrane BiH.

Članovi Komisije usvojili su i godišnje izvještaje iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za BiH za 2017. i 2018. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2018. godinu.

Također, usvojen je i Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu.

K znanju su primljeni finansijski planovi Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2019. i 2020. godinu.

Komisija nije usvojila Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno - kreditne agencije BiH za 2018. godinu.

Članovi Komisije nisu primili k znanju Informaciju o stanju u Izvozno - kreditnoj agenciji BiH.

K znanju nije primljen ni Izvještaj – detaljna analiza rada Izvozno - kreditne agencije BiH sa posebnim naglaskom na poslovanje „Unis“- Fabrika cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije.

Usvojen je Orijentacioni radni plan Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2020. godinu.

Članovi Komisije odgodili su izjašnjavanje u vezi sa prijedlozima izvještaja o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH za 2018. i 2019. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću