MENI
11.1.2021

Održana 14. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 14. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno da da saglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o primjeni XI dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. decembra 1982.;
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanja novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija;
  • Nota - sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2014. i 2015. godinu.

Radi odsustva predlagača sa dnevnog reda sjednice skinuta je poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković - Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative započnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“.

Komisija je k znanju primila Izvještaj sa sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice od 9. decembra 2020. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću