MENI
11.1.2021.

Održana 14. sjednica Povjerenstva za vanjske poslove

Na 14. sjednici Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno da da saglasnost za ratifikaciju:

  • Sporazuma o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982.;
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanja novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac – Ljubovija;
  • Nota - sporazuma o financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2014. i 2015. godinu.

Radi odsustva predlagatelja sa dnevnog reda sjednice skinuta je zastupnička inicijativa Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković - Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative započnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tijekom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tijekom svog mandata kao člana Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“.

Povjerenstvo je k znanju primilo Izvješće sa sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice od 9. prosinca 2020. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću