MENI
4.3.2021

Održana 18. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 18. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržan je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju radijacijske i nuklearne sigurnosti“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Podržan je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: ''Pretpostavke za efikasno upravlјanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora'', čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Komisija je primila k znanju Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2020. godine, čiji je podnosilac Predsjedništvo BiH.

K znanju su primljene Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – juni 2020. godine, kao i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – septembar 2020. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću