MENI
4.3.2021.

Održana 18. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda

Na 18. sjednici Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržano je i u daljnju parlamentarnu proceduru upućeno Izvješće o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju radijacijske i nuklearne sigurnosti“, čiji je podnositelj Ured za reviziju institucija BiH.

Podržano je i u daljnju parlamentarnu proceduru upućeno i Izvješće o izvršenoj reviziji učinka o temi: ''Pretpostavke za učinkovito upravlјanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora'', čiji je podnositelj Ured za reviziju institucija BiH.

Povjerenstvo je primilo k znanju Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za period siječanj – lipanj 2020. godine, čiji je podnositelj Predsjedništvo BiH.

K znanju su primljene Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine, kao i Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine, čiji je podnositelj Ministarstvo financija i trezora BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću