MENI
4.3.2021.

Одржана 18. сједница Комисије за финансије и буџет Дома народа

На 18. сједници Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине подржан је и у даљу парламентарну процедуру упућен Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Активности институција БиХ на обезбјеђењу радијационе и нуклеарне безбједности“, чији је подносилац Канцеларија за ревизију институција БиХ.

Подржан је и у даљу парламентарну процедуру упућен и Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: ''Претпоставке за ефикасно управлјање интервенцијама у случају инцидентног загађења мора'', чији је подносилац Канцеларија за ревизију институција БиХ.

Комисија је примила к знању Извјештај о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар – јуни 2020. године, чији је подносилац Предсједништво БиХ.

К знању су примљене Информација о расподјели и коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период јануар – јуни 2020. године, као и Информација о расподјели и коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период јануар – септембар 2020. године, чији је подносилац Министарство финансија и трезора БиХ. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу