MENI
19.8.2022.

Zakazana 32. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sazvao je 29. sjednicu Zastupničkog doma za utorak, 30. kolovoz 2022. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s člankom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenom obliku. 

 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja;
 3. Prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnik Damir Arnaut, broj: 01-01-1-1037/22 od 6. 7. 2022. (prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obrani Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnica Mirjana Marinković-Lepić, broj: 01-02-1-505/22 od 31. 3. 2022., skraćeni postupak (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavama,predlagatelj: zastupnik Adil Osmanović, broj: 01-01-1-652/22 od 25. 4. 2022., skraćeni postupak (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnici Adil Osmanović i Nermin Mandra, broj: 01-02-1-1126/22 od 12. 8. 2022., skraćeni postupak (prvo čitanje);
 7. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH o postizanju istovjetnog teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost;
 8. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zastupnika Denisa Zvizdića za uvrštavanje u dnevni red 31. sjednice Zastupničkog doma nove točke koja glasi: Zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izmijeni Odluku o vizama („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15 i 73/17) na način da se državljanima Kraljevine Saudijske Arabije omogući ulazak, izlazak, tranzit i boravak u Bosni i Hercegovini, bez obveze pribavljana vize, u trajanju do 30 dana“, broj: 01-50-1-1239/22 od 28. 7. 2022.;
 9. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Zahtjevu zastupnika Predraga Kojovića i Mirjane Marinković-Lepić za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-1150/22 od 28. 7. 2022.;
 10. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedloguizmjene Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagatelj:zastupnici Predrag Kojović i Mirjana Marinković-Lepić (hitni postupak), broj:01-02-4-1151/22 od 28. 7. 2022.;
 11. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Godišnjem izvješću Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2021., broj: 01,02-50-18-863/22 od 28. 7. 2022.;
 12. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o provedenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-954/22 od 28. 7. 2022.;
 13. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o provedenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka „Upravljanje carinskim terminalima“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-955/22 od                             28. 7. 2022.;
 14. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku izdvoji iznos od 200.000,00 KM za sanaciju štete i izradu novih 700 kamenih cvjetova s imenima antifašista koji su dali svoje živote za slobodu grada Mostara i čitave Europe, te za buduću integralnu institucionalnu zaštitu i osiguranje ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-950/22 od 28. 7. 2022.;
 15. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Edite Đapo kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da pripremi Prijedlog zakona o moru i dostavi ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje, broj: 01-50-1-967/22 od 28. 7. 2022.;
 16. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Edite Đapo kojom se zadužuje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) da preuzme dužnost čuvanja i zaštite objekta Partizansko groblje u Mostaru, broj: 01-50-1-968/22 od  28. 7. 2022.;
 17. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkj inicijativi Denisa Zvizdića kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku donese odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa prilikom uvoza roba, i to za sljedeće robe: eurodizel, loživo ulje, benzin BMB 95 i benzin MB 98, broj: 01-50-1-1016/22 od 28. 7. 2022.;
 18. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Jasmina Emrića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o plaćama i naknadama izabranih i imenovanih osoba u institucijama Bosne i Hercegovine kako bi se izabranim i imenovanim osobama, kao i savjetnicima u institucijama Bosne i Hercegovine, plaća obračunavala u posebnom sustavu za obračun plaća, broj: 01-50-1-1068/22 od 28. 7. 2022.;
 19. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Mirjane Marinković-Lepić kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Zakona o graničnoj kontroli Bosne i Hercegovine, kojim bi se jasno propisalo koje su institucije nadležne za uklanjanje nepropisno postavljenih tabli, zastava i drugih vrsta oznaka na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini te osigura izmjene Pravilnika o obliku, sadržaju oznaka i druge prometne signalizacije kojim se označava granični prijelaz i njegovo područje, blizina granične linije, kao i način postavljanja tih oznaka i signalizacije, i drugih podzakonskih akata u skladu s navedenim izmjenama Zakona“, broj: 01-50-1-1103/22 od 28. 7. 2022.;
 20. Izvješće o financijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Financijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i učincima tih mjera, podnositelj: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-29-904/22 od 8. 6. 2022.;
 21. Izvješće o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu, podnositelj: Upravni odbor BHRT-a, broj: 01,02-29-903/22 od 8. 6. 2022.;
 22. Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, broj: 01,02-04-1-1147/22 od 18. 7. 2022.;
 23. Informacija o radu Interresorne radne skupine za izmjenu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-16-1122/22 od 13. 7. 2022.;
 24. Zastupnička inicijativa Dženana Đonlagića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja ove zastupničke inicijative, donese odluku o privremenoj suspenziji poreza na dodanu vrijednost (PDV) prilikom uvoza robe u Bosnu i Hercegovinu, i to za sljedeću robu: plin, broj: 01-50-1-1136/22 od 15. 7. 2022.;
 25. Zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) da način da se, u skladu s uspješnim europskim praksama, propiše sudjelovanje u prometu električnih balansirajućih prijevoznih sredstava (električni romobili, električni skuteri, električni bicikli), broj: 01-50-1-1218/22 od 25. 7. 2022.;
 26. Zastupnička inicijativa Zlatana Begića kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da uskladi članak 220. stavak (2) Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22 i 23/22) sa Zakonom o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 58/15), koji stupa na snagu 1. 8. 2022., tako što će brisati dio teksta: „Kao pojednostavljena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument“, broj: 01-50-1-1240/22 od 27. 7. 2022.;
 27. Zastupnička inicijativa Denisa Zvizdića kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Upravu za neizravno oporezivanje BiH da, u suradnji s Graničnom policijom BiH, u što kraćem roku, sukladno Zakonu o graničnoj kontroli („Službeni glasnik BiH“, br. 53/09, 54/10 i 47/14) i Pravilniku o standardima i uvjetima za izgrađenost i opremljenost graničnih prijelaza („Službeni glasnik BiH“, broj 43/17), postavi na svim graničnim prijelazima uredne, čiste i pravilno istaknute zastave Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-1312/22 od 5. 8. 2022.;
 28. Razmatranje hitnog usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, broj: 02-02-1-298/22 od 11. 3. 2022., s ciljem minimiziranja negativnih ekonomskih učinaka zbog visoke cijene nafte i naftnih derivata, predlagatelj: zastupnici Saša Magazinović i Branislav Borenović, broj: 01-50-1-1018/22 od 28. 6. 2022.;
 29. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu od 4. 7. 2022. i Amandmana broj 8 na Sporazum o financiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (primatelj) u iznosu od 6.000.000,00 eura – Ublažavanje utjecaja Covida-19 na mikro, mala i srednja poduzeća (MICMSME) – putem Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) -  Faza 2, projekt broj: 202068336, broj: 01,02-21-1-1295/22 od 1. 8. 2022.;
 30. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o suradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške koji se odnosi na financiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1337/22 od 10. 8. 2022.;
 31. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF W2 – Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1338/22 od 10. 8. 2022. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću