MENI
19.8.2022.

Заказана 32. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Небојша Радмановић сазвао је 32. сједницу Представничког дома за уторак, 30. август 2022. године, са почетком у 12 часова.

За сједницу је предложен сљедећи дневни ред: 

У складу сачланом 167. Пословника, на почетку сједнице, а прије расправе о дневном реду, посланицима ће бити омогућено постављање посланичких питања у усменој форми. 

 1. Усвајање Записника са 31. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Коментари на добијене одговоре на посланичка питања;
 3. Приједлог амандмана на Устав Босне и Херцеговине, предлагач: посланик Дамир Арнаут, број: 01-01-1-1037/22 од 06. 07. 2022. (прво читање);
 4. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о одбрани Босне и Херцеговине, предлагач: посланица Мирјана Маринковић Лепић, број: 01-02-1-505/22 од 31. 03. 2022, скраћени поступак (прво читање);
 5. Приједлог закона о допуни Закона о јавним набавкама,предлагач: посланик Адил Османовић, број: 01-01-1-652/22 од 25. 04. 2022, скраћени поступак (прво читање);
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Адил Османовић и Нермин Мандра, број: 01-02-1-1126/22 од 12. 08. 2022, скраћени поступак (прво читање);
 7. Извјештај Заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ о постизању идентичног текста Закона о допунама Закона о порезу на додату вриједност;
 8. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о приједлогу посланика Дениса Звиздића да се у дневни ред 31. сједнице Представничког дома уврсти нова тачка која гласи: Посланичка иницијатива Дениса Звиздића којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем року измијени Одлуку о визама („Службени гласник БиХ“, бр. 3/15, и 73/17) на начин да се држављанима Краљевине Саудијске Арабије омогући улазак, излазак, транзит и боравак у Босни и Херцеговини, без обавезе прибављана визе, у трајању до 30 дана“, број: 01-50-1-1239/22 од 28. 07. 2022;
 9. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Захтјеву посланика Предрага Којовића и Мирјане Маринковић Лепић за разматрање Приједлога закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 133. Пословника, број: 01-02-1-1150/22 од 28. 07. 2022;
 10. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Приједлогуизмјене Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, предлагачи посланици: Предраг Којовић и Мирјана Маринковић Лепић (хитни поступак), број:01-02-4-1151/22 од 28. 07. 2022;
 11. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Годишњем извјештају Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2021. годину, број: 01,02-50-18-863/22 од 28. 07. 2022;
 12. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми: Праћење реализације препорука ревизије учинка „Управљање имовином и трошковима смјештаја у дипломатско-конзуларним представништвима у БиХ“, подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-10-954/22 од 28. 07. 2022;
 13. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Извјештају о извршеној ревизији учинка о теми: Праћење реализације препорука ревизије учинка „Управљање царинским терминалима“, подносилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ, број: 01/4-16-10-955/22 од 28. 07. 2022;
 14. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи Дениса Звиздића којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем року издвоји износ од 200.000,00 КМ за санацију штете и израду нових 700 камених цвјетова с именима антифашиста који су дали своје животе за слободу града Мостара и читаве Европе, те за будућу интегралну институционалну заштиту и осигурање овог националног споменика Босне и Херцеговине, број: 01-50-1-950/22 од 28. 07. 2022;
 15. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи Едите Ђапо којом се задужује Савјет министара БиХ да припреми Приједлог закона о мору и достави га Парламентарној скупштини БиХ на усвајање, број: 01-50-1-967/22 од 28. 07. 2022;
 16. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи Едите Ђапо којом се задужује Дирекција за координацију полицијских тијела (ДКПТ) да преузме дужност чувања и заштите објекта Партизанско гробље у Мостару, број: 01-50-1-968/22 од 28. 07. 2022;
 17. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи Дениса Звиздића којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да у што краћем року донесе одлуку о привременој суспензији царинских стопа приликом увоза робе, и то за сљедећу робу: евродизел, лож-уље, бензин БМБ 95 и бензин МБ 98, број: 01-50-1-1016/22 од 28. 07. 2022;
 18. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи Јасмина Емрића којом се задужује Савјет министара БиХ да у року од 90 дана припреми и у парламентарну процедуру упути Приједлог закона о платама и накнадама изабраних и именованих лица у институцијама Босне и Херцеговине како би се изабраним и именованим лицима, као и савјетницима у институцијама Босне и Херцеговине обрачун плате вршио у посебном систему за обрачун плата“, број: 01-50-1-1068/22 од 28. 07. 2022;
 19. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о посланичкој иницијативи Мирјане Маринковић Лепић којом се налаже Савјету министара БиХ да у року од 30 дана у парламентарну процедуру упути измјене Закона о граничној контроли Босне и Херцеговине, којим би се јасно прописало које су институције надлежне за уклањање непрописно постављених табли, застава и других врста ознака на граничним прелазима у Босни и Херцеговини те обезбиједи измјене Правилника о форми, садржају ознака и друге саобраћајне сигнализације којим се означавају гранични прелаз и његово подручје, близина граничне линије као и начин постављања тих ознака и сигнализације и других подзаконских аката у складу са наведеним измјенама Закона“, број: 01-50-1-1103/22 од 28. 07. 2022;
 20. Извјештај о финансијском пословању БХРТ-а за 2021. годину и Финансијски план БХРТ-а за 2022. годину са пратећим мјерама и ефектима тих мјера, подносилац: Управни одбор БХРТ-а, број: 01,02-29-904/22 од 08. 06. 2022;
 21. Извјештај о реализацији програма БХРТ-а за 2021. годину и Програмски планови БХРТ-а за 2022. годину, подносилац: Управни одбор БХРТ-а, број: 01,02-29-903/22 од 08. 06. 2022;
 22. Извјештај о раду Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини за 2021. години, број: 01,02-04-1-1147/22 од 18. 07. 2022;
 23. Информација о раду Интерресорне радне групе за измјену изборног законодавства Босне и Херцеговине, број: 01,02-50-16-1122/22 од 13. 07. 2022;
 24. Посланичка иницијатива Џенана Ђонлагића којом се задужује Савјет министара БиХ да хитно, а најкасније у року од 30 дана од усвајања ове посланичке иницијативе, донесе одлуку о привременој суспензији пореза на додату вриједност (ПДВ) приликом увоза робе у Босну и Херцеговину, и то за сљедећу робу: гас“, број: 01-50-1-1136/22 од 15. 07. 2022;
 25. Посланичка иницијатива Дениса Звиздића којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Савјет министара БиХ да, у року од 30 дана од дана усвајања ове иницијативе, припреми и у парламентарну процедуру упути измјене и допуне Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18) да начин да се у складу са успјешним европским праксама регулише учешће у саобраћају електричних балансирајућих превозних средстава (електрични ромобили, електрични скутери, електрични бицикли)“, број: 01-50-1-1218/22 од 25. 07. 2022;
 26. Посланичка иницијатива Златана Бегића којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ захтијева од Савјета министара БиХ да усклади члан 220. став (2) Одлуке о спровођењу Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 13/19, 54/19, 21/20, 47/21, 49/21, 4/22, 23/22) са Законом о царинској политици у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 58/15), који ступа на снагу 01. 08. 2022, тако што ће брисати дио текста: „Као поједностављена царинска декларација не може се користити трговински или службени документ“, број: 01-50-1-1240/22 од 27. 07. 2022;
 27. Посланичка иницијатива Дениса Звиздића којом Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ задужује Управу за индиректно опорезивање БиХ да, у сарадњи са Граничном полицијом БиХ, у што краћем року, у складу са Законом о граничној контроли („Службени гласник БиХ“, бр. 53/09, 54/10 и 47/14) и Правилником о стандардима и условима изграђености и опремљености граничних прелаза („Службени гласник БиХ“, бр. 43/17) постави на свим граничним прелазима уредне, чисте и правилно истакнуте заставе Босне и Херцеговине“, број: 01-50-1-1312/22 од 05. 08. 2022;
 28. Разматрање хитног усвајања Приједлога закона о измјенама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, број: 02-02-1-298/22 од 11. 03. 2022, с циљем минимизовања негативних економских ефеката због високе цијене нафте и нафтних деривата, предлагач: посланици Саша Магазиновић и Бранислав Бореновић, број: 01-50-1-1018/22 од 28. 06. 2022;
 29. Давање сагласности за ратификацију Споразума о гранту од 04. 07. 2022. и Амандмана број 8 на Споразум о финансирању од 27. 02. 2006. између KfW-а, Франкфурт на Мајни (KfW) и Босне и Херцеговине, коју представља Савјет министара Босне и Херцеговине („прималац“) у износу од 6.000.000,00 евра – Ублажавање утицаја COVID-19 на микро, мала и средња предузећа (MICMSME) – путем Европског фонда за Босну и Херцеговину (ЕФБХ) Фаза 2, Пројекат број: 202068336, број: 01,02-21-1-1295/22 од 01. 08. 2022;
 30. Давање сагласности за ратификацију Споразума о сарадњи између Босне и Херцеговине и Судске администрације Норвешке који се односи на финансирање пројеката у корист правосуђа у Босни и Херцеговини, број: 01,02-21-1-1337/22 од 10. 08. 2022;
 31. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму (GrCF W2 – Јавни превоз Сарајево e-Mobility) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, број: 01,02-21-1-1338/22 од 10. 08. 2022. (крај)

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу