MENI
2.6.2023

Zamjenici predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Miroslav Vujičić i Dženan Đonlagić razgovarali sa poslanikom u Nacionalnom vijeću Republike Austrije

Zamjenici predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Miroslav Vujičić i Dženan Đonlagić razgovarali su danas u Sarajevu sa poslanikom u Nacionalnom vijeću Republike Austrije dr. Helmutom Brandstätterom, koji boravi u višednevnoj radnoj posjeti našoj zemlji.

Poslanik Brandstätter snažno je podržao evropski put Bosne i Hercegovine, prenoseći stav svih poslanika austrijskog Parlamenta i Vlade Austrije da Evropska unija ne može biti kompletna bez integracije svih zemalja regije Zapadnog Balkana. Gost iz Austrije interesirao se za dinamiku procesa evropskih integracija i usvajanja evropskih zakona, kao i za mogućnost uspostavljanja jedinstvenog tržišta u BiH, po ugledu na države članice Evropske unije.

Ističući da su Austrija i BiH dvije prijateljske zemlje između kojih nema otvorenih pitanja, članovi rukovodstva Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH izrazili su zahvalnost Austriji za punu političku podršku koju je pružila BiH u procesu evropskih integracija, kako na bilateralnom planu tako i u institucijama Evropske unije. Pozdravili su snažno ekonomsko partnerstvo između Austrije i BiH, naglašavajući činjenicu da BiH bilježi suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni dvije zemlje, kao i to da je riječ o državi koja najviše investira u BiH, posebno u bankarskom sektoru. Istakli su i važnu ulogu koju Austrija ima kroz učešće kontingenta njihovih vojnika u misiji Altea.

Vujičić i Džonlagić upoznali su gosta iz Austrije sa aktuelnom političkom situacijom u BiH, ističući činjenicu da sve vodeće političke stranke imaju visok stepen konsenzusa oko evropskog puta BiH. Takvu situaciju, rekli su, treba iskoristiti kako bi se maksimalno ubrzao proces evropskih integracija, te su, s tim u vezi, zatražili i podršku Austrije i svih drugih članica Evropske unije.

Na sastanku je zajednički pozdravljena uloga dijaspore iz BiH u jačanju bilateralnih odnosa dvije zemlje. Ukazano je i na značaj uloge mladih u procesu evropskih integracije BiH. S tim u vezi, bilo je riječi i o mogućnostima da mladi iz cijele BiH učestvuju u realizaciji projekata pod okriljem Evropske unije.

Razgovaralo se i o jačanju međuparlamentarne saradnje, kroz razgovore sa pododborom Nacionalnog vijeća Austrije za Evropsku uniju, kao i saradnje sa poslanicima Evropskog parlamenta. Najavljeno je da će krajem juna ove godine članovi Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH preduzeti radnu posjetu Evropskom parlamentu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću