MENI
12.9.2023

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović razgovarao sa predstavnicima Centra za integritet u sektoru odbrane Norveške

Parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović sa saradnicima i službenici u Uredu sekretara Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH danas su u Sarajevu razgovarali sa predstavnicima Centra za integritet u sektoru odbrane Norveške, koji u Bosni i Hercegovini i regionu realizuju projekat “Dobra uprava i integritet u sektoru odbrane i sigurnosti.”

Projekat podrške izgradnji integriteta u Ministarstvu odbrane BiH je projekat koji finansira i podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, s ciljem pružanja pomoći institucijama u jačanju integriteta, upravljanju ljudskim resursima i obuci ljudstva.

Tokom razgovora sa Davorinom Pavelićem i Jon Kværneom iz Centra za integritet u sektoru odbrane Norveške razmijenjena su iskustva i zapažanja o izgradnji integriteta unutar institucija u sektoru odbrane i sigurnosti, o efektima parlamentarnog nadzora, kao i o zaštiti ljudskih prava pripadnika Oružanih snaga BiH.

Konstatovano je da je Ministarstvo odbrane BiH, u sklopu aktivnosti na izgradnji integriteta u sektoru odbrane, u proteklom periodu uradilo značajan posao. Gosti iz Norveške upoznati su i sa činjenicom da je Ministarstvo svoje akcione planove i rezultate u izgradnji integriteta dostavljalo Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH i Uredu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, što je te aktivnosti i proces izgradnje integriteta učinilo transparentnim. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću