MENI
13.9.2023.

Zastupnica u Zastupničkom domu i članica Izaslanstva PSBiH u PSVE Sabina Ćudić sudjelovat će na sjednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i članica Izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PSVE) Sabina Ćudić sudjelovat će na sjednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE, koja će se održati 14. i 15. rujna u Parizu.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je prezentiranje izvješća i rasprava na temu „Sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama sa hendikepom“, „Zaštita prava žena braniteljica ljudskih prava i osoba koja brane prava žena u Europi“, kao i saslušanje na temu „Nasilje zasnovano na rodnoj pripadnosti – pitanje pristanka“, koje će biti obavljeno zajedno sa članicama parlamentarne mreže „Žene oslobođene nasilja“.

Članovi Komiteta raspravljat će i o izvješću na temu „Žene u ekonomiji: zapošljavanje, preduzetništvo i rodno budžetiranje“, kao i o izvješću o radu parlamentarne mreže „Žene oslobođene nasilja“, parlamentarne alijanse „Bez mržnje“ i parlamentarne platforme za prava LGBTI lica u Europi.

Tijekom dvodnevne sjednice Komiteta raspravljat će se i o slobodi izražavanja i okupljanja LGBTI osoba u Europi, kao i o temi rasizma i netolerancije u Europi.

Komitet će, kako je najavljeno, imenovati izvjestitelje za nekoliko tema iz nadležnosti Komiteta. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću