MENI
20.12.2016

U Parlamentarnoj skupštini BiH održana Konferencija o Javnom RTV sistemu BiH

U organizaciji Udruženja „BH novinari“ i Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), te uz podršku Vijeća Evrope, danas je u zgradi PSBiH održana Konferencija o načinima osiguravanja održivog sistema finansiranja Javnog RTV sistema BiH, kao i o omogućavanju profesionalnog izvještavanja i rada tri javna emitera u interesu javnosti u BiH.

Konferenciju su svojim uvodnim izlaganjima otvorili predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH Momčilo Novaković, šefica Odjela za provođenje aktivnosti Vijeća Evrope u oblasti medija i interneta Lejla Dervišagić, politička savjetnica specijalnog predstavnika Evropske unije (EU) i šefa Delegacije EU u BiH Jasna Jelisić i predsjednik Udruženja „BH novinari“ Marko Divković.

Nakon razmjene stavova i rasprave u vezi sa opstankom Javnog RTV sistema BiH, kao i o postojećim finansijskim problemima javnih servisa i načinima osiguravanja održivog i efikasnog sistema naplate RTV takse, u kojoj su učestvovali i zamjenici predsjedavajućeg Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma PSBiH Nikola Lovrinović i Hanka Vajzović, kao i predstavnici Upravnog odbora Javnog RTV sistema i upravnih odbora javnih servisa, zaključeno je da postoji potreba uspostavljanja direktnijih odnosa između javnih servisa i građana s ciljem efikasnijeg ubiranja RTV takse. S tim u vezi, na Konferenciji je, kao provodivo prijelazno rješenje, prepoznat model ubiranja RTV takse putem računa za električnu energiju, te je članovima Upravnog odbora RTV sistema, kao i čelnim ljudima tri javna emitera sugerirano da obave razgovore sa odgovornim osobama u tri elektroprivrede s ciljem sklapanja ugovora o prikupljanju RTV takse.

Od parlamenata na svim nivoima vlasti učesnici Konferencije zatražili su da se stvore zakonske pretpostavke za uspješno ubiranje RTV takse, uključujući i sankcije za građane koji ne izmiruju ovu obavezu.

Učesnici Konferencije također su od Vijeća ministara BiH zatražili da hitno finansijski intervenira i izmiri dio dugova prema Evropskoj radio – difuznoj uniji (EBU) kako bi se izbjegla mogućnost da BHRT bude isključena iz članstva ove međunarodne organizacije.

Učesnici Konferencije raspravljali su i o načinima osiguranja političke nezavisnosti tri javna emitera, njihovoj profesionalnosti i posvećenosti javnom interesu, kao i o transparentnom poslovanju i javnoj odgovornosti kao ključnom elementu djelovanja javnih servisa.

S tim u vezi naglašeno je da vlasti u BiH na svim nivoima trebaju predano raditi na ispunjavanju preporuka Vijeća Evrope o osiguranju institucionalne autonomije i uređivačke nezavisnosti javnih emitera u BiH, kao i na ispunjavanju preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o BiH za 2016. godinu u vezi sa završetkom reforme Javnog RTV sistema, osiguranjem političke neutralnosti upravnih odbora i stabilnog finansiranja javnih servisa u BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću