MENI

19. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

2.11.2009 12:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Povjerenstva;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova BiH – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – druga faza, rasprava i usvajanje izvješća o Zakonu;
  3. Razmatranje Godišnjeg izvješća Vijeća ministara BiH o statusu spolova u BiH za 2008 – nastavak rasprave na temelju zaključka sa 18. sjednice Povjerenstva;
  4. Ostala pitanja.