MENI

21. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

18.3.2010 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2009.;
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH;
  4. Razmatranje Informacije sekretara Komisije o posjeti delegacije Komisije gender komisijama u Zapadnohercegovačkom kantonu, 4.3.2010;
  5. Međunarodna saradnja;
  6. Ostala pitanja.