MENI

46. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

28.5.2010 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Usvajanje zapisnika  44. i 45. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu;
 4. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini;
 5. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni  i Hercegovini;
 6. Zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prva, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku za razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštinu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 7. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH
 8. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla (drugo čitanje); predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kola (drugo čitanje); predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu (drugo čitanje); predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 11. Prijedlog zakona o žigu (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 12. Prijedog zakona o patentu (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, (prvo čitanje), predlagači: delegati Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić; 
 14. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2009. godinu, materijal Vijeća ministara BiH; 
 15. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2009.godini; 
 16. Godišnji izvještaj Centralne banke za 2009. godinu;
 17. Finansijski izvještaj Centralne banke za 2009. godinu;
 18. Izvještaj o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (podnosilac Upravni odbor Radio- televizije BiH);
 19. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period 1.1.2009. do 31.12.2009.;
 20. Izvještaj o radu Agencije za poštanski saobraćaj BiH i finansijski izvještaj za 2009. godinu;
 21. Izvještaj o aktivnostima na projektu „Autoput na Koridoru Vc“ i Plan narednih aktivnosti – materijal Ministarstva komunikacija i prometa BiH; 
 22. Izvještaj o radu stalnih komisija Doma naroda za 2009. godinu:
  -    Ustavnopravne komisije
  -    Komisije za finansije i budžet
  -    Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije.
 23. Izvještaj o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma za 2009. godinu:
  -    Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH
  -    Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH
  -    Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj
  -    Zajedničke komisije za administrativne poslove
  -    Zajedničke komisije za evropske integracije
  -    Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.
 24. Imenovanje pet članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku u Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH (prijedlog liste kandidata Privremene Zajedničke komisije oba doma, 30.3.2010.);
 25. Zahtjev Istražne komisije Doma naroda za produženje roka za dostavljanje izvještaja o izdatim CEMT dozvolama za 2009. godinu prijevoznicima u Bosni i Hercegovini, 14. 4. 2010.;
 26. Mišljenje Komisije za finanasije i budžet o zahtjevu Ureda za reviziju za izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministartsvima i drugim organima uprave BiH u dijelu koji se odnosi na definiranje Ureda za reviziju institucija BiH kao samostalne upravne organizacije veza : akt broj 02-16-1-275/10; 
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u vezi s višekorisničkim programom 2B, za projekte koji zahtijevaju Sporazum o finansiranju u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć u 2008. godini;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Kredit Investiciono-razvojne banke i Republike Srpske za mala i srednja preduzeća;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) – Projekat poboljšanja pristupa finansijskim projektima za mala i srednja preduzeća;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju između BiH i  Komisije Evropskih zajednica u vezi s horizontalnim programom o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u 2008. godini;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zabrani kasetne municije, Oslo, 3. 12. 2008. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.