MENI

48. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

13.7.2010 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  47. sjednice Doma naroda;
 3. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima sa Izvještajem Ustavnopravne komisije Doma naraoda;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, (drugo čitanje) predlagač: Predstavnički dom;
 8. Prijedlog strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 12. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 13. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 14. Izvještaj o provođenju zakona u nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2009.;
 15. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 16. Izvještaj o okolnostima u vezi sa izdavanjem CEMT dozvola za 2009. godinu prijevoznicima u Bosni i Hercegovini – Istražna komisija za utvrđivanje okolnosti u vezi sa izdavanjem CEMT dozvola za 2009. godinu prijevoznicima u Bosni i Hercegovini;
 17. Imenovanje predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (Prijedlog liste kandidata Privremene zajedničke komisije oba doma);
 18. Prijedlog za imenovanje Ante Matića za člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj - Projekat unapređenja uslova života na selu;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o Centru za provođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi;
 21.  Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o jamstvu za Kreditnu liniju Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.