MENI

82. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

7.7.2006

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika 80. i 81. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Zahtjevu poslanika Jeline Đurković za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Centralnoj banci BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 4. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Zahtjevu poslanika Momčila Novakovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 5. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Izvještaju Istražne komisije za ispitivanje aktivnosti u vezi s izgradnjom Carinskog terminala u Tuzli;
 6. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 7. Zahtjev poslanika Ruže Sopte za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 8. Zahtjev poslanika Momčila Novakovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o odbrani BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 9. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o državljanstvu BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 10. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 11. Zahtjev poslanika Momčila Novakovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o administrativnim taksama po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 12. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ustupanju predmeta od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u BiH (prvo čitanje);
 13. Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, s Izvještajem Ustavno-pravne komisije - predlagač: poslanik Momčilo Novaković;
 14. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, s Izvještajem Ustavno-pravne komisije - predlagač: poslanik Momčilo Novaković;
 15. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o koncesijama BiH (prvo čitanje) – predlagač: poslanik Jelina Đurković;
 16. Imenovanje jednog člana Ureda za razmatranje žalbi iz oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateško-poslovnog upravljanja;
 17. Imenovanje četiri člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH i utvrđivanje trajanja njihovih mandata.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.