MENI

83. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

25.7.2006

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 82. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 3. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Izvještaju Ustavno-pravne komisije o Prijedlogu okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (predlagač: poslanik Momčilo Novaković);                                          
 4. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Izvještaju Ustavno-pravne komisije o Prijedlogu zakona o Ustavnom sudu BiH (predlagač: poslanik Momčilo Novaković);
 5. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o koncesijama BiH - Zakon u prvom čitanju (predlagač: poslanik Jelina Đurković);
 6. Zahtjev poslanika Joze Križanovića, Zlatka Lagumdžije i Selima Bešlagića za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika (Zakon od 7.7.2006.);
 7. Zahtjev poslanika Momčila Novakovića za razmatranje Prijedloga zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika (odgođeno na 81. sjednici Doma od 20.6.2006.);
 8. Zahtjev poslanika Milorada Živkovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 9. Zahtjev Vijeća ministara BiH za usvajanje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 10. Zahtjev poslanika Filipa Andrića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 11. Zahtjev Predsjedništva BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Centralnoj banci BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 12. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o komunikacijama BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 13. Zahtjev poslanika Kluba SDS-a za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika (odgođeno na 81. sjednici Doma od 20.6.2006.);
 14. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o elektronskom potpisu po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 15. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 16. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, s Izvještajem Komisije za finansije i budžet (predlagač Zakona: Vijeće ministara BiH, odgođeno na 81. sjednici Doma 20.6.2006.);
 17. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima BiH (prvo čitanje) – Zakon od 17.5.2006.;
 18. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o policijskim službenicima BiH, prvo čitanje, (Zakon od 29.5.2006.);
 19. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj graničnoj službi BiH (prvo čitanje);
 20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ( prvo čitanje) predlagač: poslanik Tihomir Gligorić;
 21. Prijedlog zakona o dopunama Izbornog zakona BiH (prvo čitanje), predlagač: poslanik Momčilo Novaković;
 22. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH (prvo čitanje) predlagači: poslanici Milorad Živković i Momčilo Novaković;
 23. Prijedlog zakona o Agenciji za informaciono društvo BiH (prvo čitanje);
 24. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH - prvo čitanje (predlagači: više poslanika);
 25. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o administrativnim taksama BiH - prvo čitanje (predlagač: poslanik Momčilo Novaković);
 26. Godišnja platforma o sigurnosno-obavještajnoj politici Bosne i Hercegovine;
 27. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2005.;
 28. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2005.;
 29. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2005.;
 30. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2005.;
 31. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH;
 32. Prijedlog zaključka poslanika Kluba stranke za BiH za osnivanje komisije za ispitivanje stradanja civila na području Općine Prijedor u periodu od 1992.do1995.;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a )     Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o općim principima učešća Bosne i Hercegovine u programima Zajednice,
  b)      Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji,
  c)      Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o ponovnom vraćanju vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan i Protokola za implementaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o readmisiji vlastitih državljana i stranaca čiji je boravak ilegalan,
  d)      Sporazuma o donaciji BA 00007 od 10.284.302 eura između Vijeća ministara BiH i Banke NIO (Holandija) i Sporazum o kreditu od 15.665.700,42 eura – kreditna sredstva za Vijeće ministara BiH, zastupano od Ministarstva finansija i trezora BiH, Vladu Federacije BiH, zastupanu od Ministarstva finansija, i Vladu Tuzlanskog kantona, zastupanu od Ministarstva finansija – osigurana od Banke FORTIS (Holandija) – finansiranje rekonstrukcije Javne zdravstvene ustanove Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla,
  e)      Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Evropske zajednice o određenim aspektima zračnog saobraćaja,
  f)       Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o zračnom saobraćaju,
  g)      Odvojenog sporazuma o zamjeni duga između Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW),
  h)      Ugovora o zajmu (Projekat obnove elektrodistribucije) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  i)       Ugovora o finansiranju Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) – Program stambenog kreditiranja i Program malih i srednjih preduzeća između Vijeća ministara BiH i Kreditanstalt fur Viederaufbau (KfW),
  j)       Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Bank Austria Credit Anstalt AG - Projekat vodosnabdijevanja Općine Grude,
  k)      Kreditnog sporazuma - projekat modernizacije bolnica, između Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske i Export – import banke Koreje (Vladina agencija za EDCF),
  l)       Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije za kreditiranje nabavke nagibnih vozova Talgo za Željeznice Federcije BiH.

34. Prijedlog zaključka Filipa Andrića.

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.