MENI

84. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

29.8.2006

Dnevni red:

 1. Zapisnik sa 83. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine (Zakon u drugom čitanju, predlagač: poslanik Jelina Đurković);
 4. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o komunikacijama BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 5. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o zahtjevu Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 6. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Izvještaju Komisije za finansije i budžet o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (predlagač Zakona: Savjet ministara BiH),              
 7. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Državnoj graničnoj službi Bosne i Hercegovine (Zakon u prvom čitanju);
 8. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (Zakon u prvom čitanju – predlagač: poslanik Tihomir Gligorić);
 9. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o prijedlogu zaključka poslanika Kluba Stranke za BiH za formiranje komisije za ispitivanje stradanja civila na području Opštine Prijedor u periodu od 1992. do1995.;
 10. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o prijedlogu zaključka poslanika Filipa Andrića o obustavljanju daljnjih prijema novih službenika i zaposlenika u svim ministarstvima do rekonstruiranja vlasti nakon oktobarskih izbora;
 11. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ustupanju predmeta od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 12. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 13. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 14. Zahtjev Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 15. Zahtjev poslanika Seada Avdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 105. Poslovnika;
 16. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 17. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o prekršajima po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 18. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 19. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 20. Zahtjev poslanika Vinka Zorića, Ruže Sopte i Filipa Andrića za razmatranje Prijedloga zakona o visokom obrazovanju i naučnoj djelatnosti u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 21. Zahtjev poslanika Beriza Belkića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 22. Zahtjev poslanika Seada Avdića za razmatranje Prijedloga zakona o radu i zapošljavanju u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 23. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka po hitnom postupku, u skladu s članom 104. Poslovnika;
 24. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje);
 25. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, s Izvještajem Komisije za finansije i budžet (predlagač: poslanik Jelina Đurković);
 26. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, s Izvještajem Komisije za finansije i buddžet (predlagači: poslanici Kluba SDS-a),
 27. Odluka o predmetu, obimu i vrsti koncesije u svrhu izgradnje autoputa na Koridoru Vc;
 28. Izvještaj o radu Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH za period april 2004 – juli 2006.;
 29. Izvještaj Administrativne komisije Predstavničkog doma za period od 1.1. do 30.6.2006.;
 30. Godišnji izvještaj Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini za 2004. godinu;
 31. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u vezi s usklađenošću Zakona o krivičnom postupku s članom 14. stav 5. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima;
 32. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u vezi sa Zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske i Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine;
 33. Informacija o izdatim dozvolama za izvoz/uvoz oružja i vojne opreme u 2005.;
 34. Izvještaj Istražne komisije za utvrđivanje stepena zagađenja hidroekosistema u BiH,
 35. Potvrđivanje Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH;
 36. Prijedlog Vijeća ministara BiH za imenovanje člana Ureda za razmatranje žalbi – stručnjak iz oblasti javnih nabavki;
 37. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 38. Prijedlog rezolucije (podnosilac: poslanik Mirsad Sipović).

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.