MENI

13. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

12.9.2013 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

  
  1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2012. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH),
  3. Tekuća pitanja.