MENI

14. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

5.2.2014 10:00 sala 2/II

Dnevni red:

  
  1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 1. 1. – 30. 9. 2013. godine (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  3. Razmatranje Informacije sa sastanka predsjedavajuće Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije s direktoricom Fondacije „Konrad Adenauer“ u BiH, 10. 10. 2013. godine,
  4. Razmatranje Informacije o posjeti članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Republici Sloveniji, 11. – 13. 11. 2013. godine,
  5. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2013. godinu,
  6. Tekuća pitanja.