MENI

32. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

14.12.2005 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 31. sjednice Komisije,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini,
  3. Razmatranje Izvještaja Potkomisije o stanju ljudskih prava u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici,
  4. Razmatranje Izvještaja potkomisije za predstavku Udruženja građana otpuštenih radnika iz Republike Hrvatske «UGOR»,
  5. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.