MENI

35. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

24.7.2006 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 34. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
  3. Zahtjev za autentično tumačenje člana 35. stav 2. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 25/06),
  4. Informiranje o trećem Generalnom sastanku IPCNKR i seminaru u Ženevi,
  5. Tekuća pitanja

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.