MENI

03. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

8.3.2007 10:00 Bijela sala

Dnevni red:Svečana sjednica posvećena 8. martu Danu žena

Komisija je u skladu s Orijentacionim radnim planom za 2006. godinu predvidjela u mjesecu martu 2007. godine organizirati svečanu  sjednicu Komisije za Dan žena, 8. mart.

Imajući ovo u vidu, organizirali smo svečanu sjednicu koju ćemo posvetiti Danu žena, s namjerom da na svečan način ukažemo na položaj žene u svijetu i u Bosni i Hercegovini, kao  i na potrebu ostvarivanja ravnopravnosti spolova u društvu. Na Svečanu sjednicu, osim članova Komisije, pozivamo i članove Kolegija Predstavničkog doma PS BiH, Članove Kolegija Sekretarija Parlamentarne skupštine BiH, kao i sve žene zaposlene u Parlamentarnoj skupštini BiH, a nakon prigodnog govora, ženama ćemo podijeliti cvijeće i organizirati koktel.